dočasne pozastavená možnosť objednávky

order suspended temporarily

zamówienie zawieszone tymczasowo

-

Ďakujeme za pochopenie

Thank you for understanding

Dziękuję za zrozumienie